معرفی

ویژگی های مرکز همسرگزینی:

۱ـ پررنگ کردن نقش خانواده ها در فرآیند انتخاب همسر

۲ـ طراحی فرآیند همسرگزینی به صورت یک مدل تخصصی و کاملا علمی و روزآمد

۳ـ توجه به امر مشاوره و آموزش هم برای مخاطبین و هم برای خانواده های ایشان

۴ـ حمایت های آموزشی و مشاوره ای از زوجین

همسرگزینی یک روش علمی و کاربردی است که با استفاده از اصول بهداشت روانی و رعایت مسائل شرعی همراه با حفظ منزلت خانواده‌ها و توجه به خواسته‌های جوانان انجام می‌شود. در همسرگزینی توانمندی فرد و خانواده در زمینه انتخاب همسر، آموزش و مشاوره در دستور کار قرار می‌گیرد و شامل مراحل ذیل است:

۱- آموزش نحوه تشخیص همسر مناسب هر فرد بر مبنای روشهای علمی و شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران امروز

۲- تعیین میزان کفویت اخلاقی، رفتاری و شخصیتی طرفین در زمان انتخاب و ازدواج

۳- افزایش شناخت دختران و پسران از یکدیگر برای ازدواج مؤفق و پایدار

۴- پیش‌بینی زمینه مشکلات زندگی مشترک با فرد موردنظر و اطلاع از راه‌حلها

۵- ارائه آموزشهای مورد نیاز زوجها (مهارتهای حل مسئله، روشهای تغییر رفتار و تغییر شناخت، ارتباط مؤثر) و افزایش تفاهم در سالهای اولیه

۶ـ آموزش خانواده های دانشجویان متقاضی ازدواج

 

همانطور که گفته شد مرکز همسرگزینی ستاد ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با اهداف :۱- افزایش ازدواجهای موفق و کاهش طلاقهای آتی در جامعه از طریق استحکام بخشی به فرآیند انتخاب همسر و رعایت کفویت در ازدواج. ۲- کمک به تصمیم سازی در امر ازدواج جوانان از طریق مشاوره تخصصی. ۳ـ پر رنگ کردن نقش خانواده ها در فرآیند انتخاب همسر و ایجاد اعتماد بخشی به خانواده ها و دانشجویان، تأسیس شده است. ضرورت تأسیس چنین مرکزی برای دانشجویان با اهداف فوق از آنجا اهمیت دارد که دانشجویان به عنوان یکی از گروه های جمعیتی عمده در آستانه ازدواج محسوب می شوند. و اگر این گروه وسیع در ازدواجهایشان با موفقیت روبرو شوند نقش تعیین کننده ای در ایجاد جامعه ای سالم و با نشاط ایفا خواهند کرد و قطعا جامعه با آسیبهای بسیار کمتری مواجه خواهد شد. بنابراین تجهیز این مراکز به سازوکارهایی نظیر : ۱-مشاور و روانشناس،۲- در جریان قراردادن خانواده ها در کل فرآیند ازدواج و ۳- حمایتهای مشاوره ای و آموزشی برای هم دانشجویان و هم خانواده های ایشان و… که متناسب با نیازها و مسایل جوانان امروزی باشد لازم و ضروری می نماید.

اهداف:

* تسهیل و ترویج فرهنگ همسر گزینی صحیح

* پاسخ به نیاز جامعه مبنی بر استفاده از مراکزی امین جهت کمک به امر همسرگزینی و ازدواج جوانان

* تأمین ازدواج‌های آگاهانه، طبق اصول بهداشت روانی، با رعایت مسائل شرعی، حفظ منزلت خانواده‌ها و توجه به خواسته‌های جوانان

* کمک به کنترل و کاهش آسیب‌های فراوانی که پایداری ازدواج و خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

* کمک به خانواده‌ها جهت همراهی بیشتر و کارآمدتر در ایفای نقش تصمیم‌سازی در امر ازدواج جوانان