جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

باسمه تعالی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان به ویژه دانشجویان فرهیخته و تحکیم بنیان خانواده و مهارت افزایی زوج‌های دانشجو و با تأکید بر برگزاری ازدواج های آسان، بهنگام و آگاهانه مراسم جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی برگزار می گردد شرایط […]