سایت اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها کلیک کنید مرکز ارتباط و اطلاع رسانی تلفن :۸۴۲۲۲۳۷۷ ، ۸۸۹۵۵۹۸۸ تلفکس: ۸۸۹۷۷۹۲۲ ایمیل: info@nahad.ir