تماس با ما

شما مخاطب عزیز می توانید جهت ارتباط با مدیریت سایت کلبه خوشبختی(ازدواج دانشجویی نهاد رهبری دانشگاه های پیام نور خراسان رضوی) با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :

38683900 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

1.داخلی 297

2.داخلی 280

3.داخلی110