شروعی نو

عادت های قدیمی و کهنه ای که در وجودتان نقش بسته و جز ضرر و زیان به خود و دیگران هیچ فایده ی دیگری ندارد را همراه با آغاز روزی نو و طلوع آفتاب هستی بخش، همچون پرده ی اتاقتان کنار زده و با نگاه به زیبایی های زندگی پیشه رو، نفسی از اعماق وجودتان […]

من همینم که هستم!

گفته میشود خطرناک ترین جمله این است در این جمله کوتاه میتوانیم غرور،لجاجت،خودرایی،خودخواهی،درجازدن و به تدریج راندن آدم ها از اطراف خود را حس کنیم.اگر من و شما هم به طور غیر مستقیم یا ناخواسته این جمله در ذهنمان نقشی دارد، باید بسیار مراقب باشیم که از دام رکود،سکون و فسیل شدن رهایی یابیم انسان […]