آیا فکر کردن به گناه، گناه است؟

  اگر جوانی در ذهن خود همیشه به نامحرم فکر کند و افکار بدی را از ذهن خود عبور دهد، آیا گناه کرده یا نه؟! هر چند که فکر گناه، گناه نیست، اما زمینه ساز بدی برای گناه است. تنها راه ورودی #شیطان به مملکت وجودی ما، حوزه ی فکر و اندیشه است. یعنی شیطان […]